Chương Trình Thực Hiện Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Và Hoạt Động Khởi Động Dịch Vụ Top Tại Việt Năm Của Sdlg

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG DỊCH VỤ TOP TẠI VIỆT NĂM CỦA SDLG

SDLG và Công ty Hoằng Giai thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng với chủ đề “chuyên nghiệp, kịp thời và quan tâm”tại Việt Nam. Chương trình lần này bao gồm các thị trường trọng điểm như Hà Nam, Cao Bằng và Thái Nguyên ở miền bắc Việt Nam, Quảng Nghĩa và Bình Định ở miền trung, Bình Phước và Bình Dương ở miền nam, đồng thời đi sâu vào các điều kiện làm việc điển hình như mỏ đá, nhà máy gỗ, Trạm trộn bê tông, và mỏ đá cẩm thạch.v.v…

Vào năm 2022, SDLG đã phát hành thương hiệu dịch vụ “TOP SERVICE” ở nước ngoài, xác định khái niệm dịch vụ là “chuyên nghiệp, kịp thời và quan tâm”,  phấn đấu tạo ra hình ảnh mới về dịch vụ phục vụ ở nước ngoài của SDLG, tạo dựng lợi thế mới trong việc cạnh tranh thị trường nước ngoài.Chương trình chăm sóc khách hàng lần này là chương trình khởi động cho sự kiện công bố DỊCH VỤ TOP  tại thị trường Việt Nam, mục đích là liên tục gắn bó các mối quan hệ với khách hàng thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng, tìm hiểu động thái thị trường và không ngừng nâng cao tầm ảnh hưởng của thương hiệu dịch vụ của SDLG.