Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ938

Sức nâng 2000 Kg
Gầu 1.4 m3
Chiều cao đổ 3550 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 6250 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946B

Sức nâng 2200 Kg
Gầu 1.4 m3
Chiều cao đổ 3420 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 6900 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946GK

Sức nâng 2200 Kg
Gầu 2.0 m3
Chiều cao đổ 4500 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 7600 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946K

Sức nâng 2200 Kg
Gầu 1.4 m3
Chiều cao đổ 3100 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 7010 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946KH

Sức nâng 2200 Kg
Gầu 1.4 m3
Chiều cao đổ 3120 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 7200 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật kẹp gỗ HJ938K

Sức nâng 2000 Kg
Gầu 1.4 m3
Chiều cao đổ 3550 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 85 Kw
Lốp 16/70-24
Trọng lượng máy 6250 Kg

0967 353 555
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon