Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ938

Sức nâng2000Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy6250Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946B

Sức nâng2200Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3420mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy6900Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946GK

Sức nâng2200Kg
Gầu2.0m3
Chiều cao đổ4500mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy7600Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946K

Sức nâng2200Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3100mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy7010Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946KH

Sức nâng2200Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3120mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy7200Kg

Sức nâng2000Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy6250Kg

Gọi điện thoại
0967 353 555
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon