Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928B-A

Sức nâng1800Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ3100mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy3650Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928BH-A

Sức nâng 1700 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 2980 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 4650 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928-A

Sức nâng1600Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ3090mm
Loại hộp sốSố sàn
Công suất40Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy3500Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930G

Sức nâng1800Kg
Gầu1.2m3
Chiều cao đổ4440mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy5490Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930GK

Sức nâng1500Kg
Gầu1.2m3
Chiều cao đổ4260mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy5010Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930K-A

Sức nâng1700Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ2870mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp1670-20
Trọng lượng máy4390Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930KH

Sức nâng1600Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ2550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy4250Kg

Sức nâng1700Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ2840mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy4390Kg

Gọi điện thoại
0967 353 555
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon