Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928B-A

Sức nâng 1800 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 3100 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 3650 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928BH-A

Sức nâng 1700 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 2980 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 4650 Kg máy xu

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928-A

Sức nâng 1600 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 3090 mm
Loại hộp số Số sàn
Công suất 40 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 3500 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930G

Sức nâng 1800 Kg
Gầu 1.2 m3
Chiều cao đổ 4440 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 5490 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930GK

Sức nâng 1500 Kg
Gầu 1.2 m3
Chiều cao đổ 4260 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 5010 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930K-A

Sức nâng 1700 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 2870 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 1670-20
Trọng lượng máy 4390 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930KH

Sức nâng 1600 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 2550 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 16/70-20
Trọng lượng máy 4250 Kg

Sức nâng 1700 Kg
Gầu 0.8 m3
Chiều cao đổ 2840 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 4390 Kg

0967 353 555
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon