Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930KH

Sức nâng1600Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ2550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy4250Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932

Sức nâng2000Kg
Gầu1m3
Chiều cao đổ3160mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy5000Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932GK

Sức nâng2000Kg
Gầu1m3
Chiều cao đổ4240mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy7160Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932K

Sức nâng2000Kg
Gầu1.0m3
Chiều cao đổ2840mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy5300Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932KH

Sức nâng2000Kg
Gầu1m3
Chiều cao đổ2760mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy5720Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ938

Sức nâng2000Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy6250Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946B

Sức nâng2200Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3420mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy6900Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946GK

Sức nâng2200Kg
Gầu2.0m3
Chiều cao đổ4500mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy7600Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946K

Sức nâng2200Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3100mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy7010Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ946KH

Sức nâng2200Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3120mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy7200Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ950

Sức nâng2500Kg
Gầu1.6m3
Chiều cao đổ3500mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất92Kw
Lốp17.5-25
Trọng lượng máy7500Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ950K

Sức nâng2500Kg
Gầu1.6m3
Chiều cao đổ3200mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất92Kw
Lốp17.5-25
Trọng lượng máy8200Kg

Gọi điện thoại
0967 353 555
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon