Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ15B

Sức nâng800Kg
Gầu0.5m3
Chiều cao đổ2240mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất40Kw
Lốp750-16
Trọng lượng máy2300Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ928-A

Sức nâng1600Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ3090mm
Loại hộp sốSố sàn
Công suất40Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy3500Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ929G

Sức nâng 1800 Kg
Gầu 1.2 m3
Chiều cao đổ 4440 mm
Loại hộp số Số tự động
Công suất 55 Kw
Lốp 20.5/70-16
Trọng lượng máy 5490 Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930G

Sức nâng1800Kg
Gầu1.2m3
Chiều cao đổ4440mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy5490Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930GK

Sức nâng1500Kg
Gầu1.2m3
Chiều cao đổ4260mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp20.5/70-16
Trọng lượng máy5010Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930K-A

Sức nâng1700Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ2870mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp1670-20
Trọng lượng máy4390Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ930KH

Sức nâng1600Kg
Gầu0.8m3
Chiều cao đổ2550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất55Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy4250Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932

Sức nâng2000Kg
Gầu1m3
Chiều cao đổ3160mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy5000Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932GK

Sức nâng2000Kg
Gầu1m3
Chiều cao đổ4240mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy7160Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932K

Sức nâng2000Kg
Gầu1.0m3
Chiều cao đổ2840mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy5300Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ932KH

Sức nâng2000Kg
Gầu1m3
Chiều cao đổ2760mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất76Kw
Lốp16/70-20
Trọng lượng máy5720Kg

Máy xúc lật Mini

Máy xúc lật HJ938

Sức nâng2000Kg
Gầu1.4m3
Chiều cao đổ3550mm
Loại hộp sốSố tự động
Công suất85Kw
Lốp16/70-24
Trọng lượng máy6250Kg

Gọi điện thoại
0967 353 555
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon